Všeobecné časté otázky našich klientov

Je výkup bezpečný?

Náš tím tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Garantujeme vám teda 100% profesionalitu, spoľahlivosť a spokojnosť pri výkupe akejkoľvek nehnuteľnosti.

Vykupujete všetky druhy nehnuteľností?

V zásade pri každej jednej ponuke je potrebné osobné stretnutie a posúdenie prípadu. Prioritne sa zameriavame na výkup pozemkov, domov a bytov. Pri ostatných typoch nehnuteľností všetko závisí na vzájomnej dohode. 

Kedy je výkup nehnuteľností vhodný?

Realizácia výkupu je pre vás výhodná z viacerých dôvodov:
– Peniaze za nehnuteľnosť takmer okamžite
– Rýchli čas predaja
– Všetko vybavíme za vás
– Nemusíte mať strach z riešenia dražby či exekúcie

A to je len zopár dôvodov, pre ktoré je výkup nehnuteľností vhodnejší ako zdĺhavý predaj cez viacerých sprostredkovateľov.

Aká je cena pri výkupe nehnuteľnosti?

Hodnotu nehnuteľností a kúpnu cenu určuje tím našich odborníkov, ktorí majú v danej oblasti dlhoročné skúsenosti.
K určovaniu ceny nehnuteľností pristupujeme vždy individuálne, pričom každú jednu nehnuteľnosť ohodnocujeme samostatne. V zásade sa cena určuje po dohode a vzhľadom na lokalitu, bonitu a rozsah.

Chcem predať nehnuteľnosť. Kedy môžeme zrealizovať výkup?

Proces výkupu a predaja závisí na právnom stave vykupovanej nehnuteľnosti. Výkup nehnuteľnosti po stanovení a dohodnutí ceny je možné realizovať do 24 hod. 

Mám zadlžený byt. Čo mám robiť?

V prípade, ak sa na vašej nehnuteľnosti nachádza záložné právo, vaša nehnuteľnosť je postihnutá dražbou, exekučným konaním alebo máte dlh u správcu, aj v takomto prípade máme pre vás riešenie. Prevezmeme celú komunikáciu s potrebnými úradmi, aby sa predišlo tomu najhoršiemu, vydraženiu vašej nehnuteľnosti za minimálnu cenu. Vyplatíme za vás všetky záväzky a nájdeme riešenie, ktoré bude pre vás najvýhodnejšie.

Aké nehnuteľnosti môžem ponúknuť na výkup?

Vykupujeme všetky druhy nehnuteľností. V zásade sú najmä pozemky, domy a byty. Môžete nám ponúknuť všetky vaše nehnuteľnosti. Na všetkom sa vieme dohodnúť.

Ako rýchlo môžem predať svoju nehnuteľnosť?

Ak je právny stav nehnuteľnosti v poriadku, na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená a sú k dispozícii všetky potrebné dokumenty, odkúpenie nehnuteľnosti vieme zrealizovať už do 24 hodín.

Mám zadlženú nehnuteľnosť. Môžem ju predať?

Ak máte zadlženú nehnuteľnosť, spravidla s ňou nemôžete disponovať bez súhlasu záložného veriteľa. V prípade zadĺženej nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená záložným právom je najskôr potrebné vyrovnať všetky záväzky voči záložným veriteľom a až potom môžete s nehnuteľnosťou voľne disponovať. My vám pomôžeme, vyplatíme vaše dlhy a poskytneme vám zálohu až do zrealizovania predaja nehnuteľnosti.

Exekúcia alebo dražba. Čo robiť?

Pokiaľ s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať vzhľadom na prebiehajúce exekučné alebo dražobné konanie. môžete sa na nás obrátiť. Zastúpime vás v konaní pred exekútormi a dražobníkmi a spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie vašej situácie, vyrovnáme vaše záväzky a zrealizujeme odkúpenie nehnuteľnosti.

Časté otázky k výkupu pozemkov

Aké typy pozemkov vykupujete?

Vykupujeme všetky druhy pozemkov v rámci celej SR.

Vykupujete pozemky aj v podielovom spoluvlastníctve?

Áno. Vykupujeme pozemky v v podielovom spoluvlastníctve. Nevykupujeme teda len pozemky od všetkých spoluvlastníkov, ale aj samotné spoluvlastnícke podiely.

Čo by mala obsahovať ponuka na výkup pozemku?

Ponuka na výkup pozemku by mala obsahovať základné informáci. Čím viac informácii nám poskytnete, tým sa vieme lepšie k vašej ponuke vyjadriť.
Ponuka by mala obsahovať minimálne tieto informácie:
– Katastrálne územie
– Číslo parcely
– Výmeru
– Druh pozemku
– Váš kontakt

Pozemok ktorý vlastním, je založený exekučným záložným právom. Viete mi pomôcť?

Áno, vieme vám pomôcť. Venujeme sa aj výkupu problémových pozemkov, ktoré sú zaťažené exekučným záložným právom, daňovým exekučným záložným právom alebo sú ich vlastníci v oddlžení. Pri kúpe takýchto nehnuteľností komunikujeme priamo s exekútormi.

Akú cenu ponúkate za výkup pozemku?

Hodnotu nehnuteľností a kúpnu cenu určuje tím našich odborníkov, ktorí majú v danej oblasti dlhoročné skúsenosti.
K určovaniu ceny nehnuteľností pristupujeme vždy individuálne, pričom každú jednu nehnuteľnosť ohodnocujeme samostatne. V zásade sa cena určuje vzhľadom na lokalitu, bonitu a rozsah.

Aké doklady a dokumenty potrebujem pri predaji pozemku?

Žiadne doklady nie sú potrebné, pretože všetky potrebné podklady si vieme zabezpečiť my vo vlastnej réžii. K podpisu zmluvy budete potrebovať len občiansky preukaz.

Je možné predať pozemok, ktorý je zaťažený hypotékou?

Áno. Aj pozemok zaťažený hypotékou je možné predať. Zostatok hypotéky  vyplácame na účet priamo vašej financujúcej banke a zvyšok na váš osobný účet.

Aké sú daňové povinnosti pri predaji pozemku?

Pri určovaní prípadných daňových povinností v súvislosti s predajom pozemku je rozhodujúca doba vlastníctva nehnuteľnosti. Ak vlastníte pozemok menej ako päť rokov, príjem z predaja pozemku je zdaniteľným príjmom a podlieha zdaneniu. V prípade, že pozemok vlastníte viac ako päť rokov, tak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu. 

Vlastním ornú pôdu. Vykupujete aj takéto pozemky?

Áno, vykupujeme aj pozemky ako orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky a lúky.